Home - Contact - Sitemap

Read in English

Schatkamer
De schatten van de kerk zijn haar heiligen. Hun relieken worden met zorg bewaard en vereerd. Zo ook in de Sint Servaas, in de Schatkamer. Het tegenwoordige toch nog steeds omvangrijke bezit van de schatkamer is nog maar een fractie van de oorspronkelijke kerkschat.

De oorsprong van de kerkschat moet ongetwijfeld gezocht worden bij Sint Servaas zelf, omdat hij, zoals wordt verhaald, bij zijn vertrek uit Tongeren de hele kerkschat, bestaande uit het gebeente van zijn voorgangers, meenam. Deze resten van heiligen, relikwieŽn genoemd, zijn al of niet omhuld door edele metalen met gesteenten of door kostbare stoffen.


Reliek in linnen gewikkeld