Home - Contact - Sitemap
Het doopsel
Het doopsel is het sacrament van het nieuwe leven in Christus. Na de vreugde vanwege de geboorte van een kind vieren we in het sacrament van het doopsel dankbaar dat het kind ten diepste uit God voortkomt en dat in Hem onze toekomst gelegen is.

De erfzonde, de gebrokenheid van de wereld waarin iedere mens deelt, wordt van het kind weggenomen en het wordt opgenomen in Gods liefde. De ouders zeggen namens hun kind 'ja' tegen Christus, 'ja' tegen het geloof van de kerk. Zij beloven hun kind op te voeden in Gods Geest.

Het doopsel wordt in principe op zondag toegediend op een tijdstip dat in onderling overleg wordt afgesproken. Aan het doopsel gaat een zogeheten 'doopgesprek' vooraf.


Daarin wordt over de inhoud van het doopsel, over het verloop van de doopplechtigheid en over de consequenties van deze keuze gesproken.

Als het kind op latere leeftijd gedoopt wordt, bijvoorbeeld rond de Eerste Heilige Communie, wordt er aan hem of haar catechese gegeven. Uiteraard gaat er ook catechese vooraf aan de doop van een volwassene. Aan het doopsel zijn geen kosten verbonden, maar een vrijwillige bijdrage in de onkosten van de kerk wordt wel op prijs gesteld.