Home - Contact - Sitemap

Eerste Heilige Communie
Rond de leeftijd van acht jaar mogen gedoopte kinderen voor het eerst deelnemen aan 'de Maaltijd des Heren'. In onze parochie doen kinderen hun Eerste Heilige Communie op Hemelvaartsdag.

De kinderen in groep 4 worden hierop voorbereid op school door de parochiepriesters en de leerkrachten. Verder worden de kinderen ook een aantal keren verwacht bij buitenschoolse bijeenkomsten die door de parochie georganiseerd worden.

Voor de ouders wordt er een aantal ouderavonden georganiseerd. Uiteraard dragen de ouders op de eerste plaats de verantwoordelijkheid bij de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Van hen wordt verwacht dat ze hun kinderen opvoeden in het geloof, hen thuis leren bidden en hen meenemen naar de H. Mis.

Dat is de beste voorbereiding die het kind kan krijgen. Op die manier zal het kind ervaren dat de Eerste Heilige Communie het teken is van de volledige opname in de christelijke gemeenschap.

In onze parochie zijn de Aloysiusschool en de Montessorischool gelegen. De kinderen op deze scholen zijn woonachtig in diverse Maastrichtse parochies. De parochie van Sint Servaas geeft er de voorkeur aan dat de kinderen de Eerste H. Communie doen in de parochie waar zij woonachtig zijn, dit vanwege de binding met het plaatselijke kerkelijke leven.