Home - Contact - Sitemap

Huwelijk
De hoogste vorm van liefde tussen twee mensen is die waarbij man en vrouw in een hechte en trouwe liefdesband elkaar gelukkig willen maken en lief en leed willen delen, voor heel het leven. In hun wederzijdse liefde vormen zij een afspiegeling van de liefde van Christus voor zijn Kerk. Het huwelijk is het sacrament, waarin God de genade, de kracht en de liefde schenkt die nodig zijn om elkaar steeds meer en dieper te beminnen.

Het verbond van het huwelijk is een levensstap die een goede en degelijke voorbereiding vraagt.


Daarom wordt er een aantal avonden aangeboden, waarop dieper op de betekenis van het huwelijk wordt ingegaan. Wie de wens heeft kerkelijk te trouwen, neemt het liefst drie maanden van tevoren contact op met het parochiebureau.

Allerlei praktische zaken kunnen in overleg met een van de geestelijken geregeld worden. In onze parochie worden in principe huwelijken gesloten waarvan de bruid en/of de bruidegom binnen de parochiegrenzen woont of aanwijsbare banden heeft met de Sint Servaasparochie.