Home - Contact - Sitemap

Sacrament der zieken
Als iemand ernstig ziek is, door ouderdom verzwakt is of voor een gevaarlijke operatie staat, kan hij of zij de ziekenzalving ontvangen. Het sacrament van de zieken is duidelijk een sacrament van hoop. Door dit sacrament mogen we kracht, troost, verlichting en zelfs genezing verwachten. 'Bediend worden' wil dus niet zeggen dat men gaat sterven.

Indien de gelovige wel stervende is, kan er gebeden worden om overgave en rust, in het vertrouwen dat God wacht in zijn vaderlijke en barmhartige liefde. Het is dan ook goed om niet te wachten met het roepen van een priester tot iemand gestorven is. Sacramenten zijn immers bedoeld voor de levenden.

Het is het beste als de zieke zelf om de ziekenzalving vraagt en dit tijdig doet. Familie, vrienden, de arts of het


verpleegkundig personeel kunnen hierbij de zieke van dienst zijn door hem of haar op die mogelijkheid te wijzen.

Bij de ziekenzalving wordt samen gebeden en zalft de priester het voorhoofd en de handen van de zieke met gewijde olie. Gods nabijheid wil de gehele mens doordringen en de zieke heil en genezing brengen, naar ziel en lichaam.

Als u een priester nodig heeft, kunt u de pastorie (043-3212082) bellen.
Er kan ook gebeld worden met verpleeghuis 'Envida' (043-6314500). Er zal dan gezorgd worden voor een priester.
Het nummer 043-6314500 geldt ook voor de Priesterwachtdienst.