Home - Contact - Sitemap

Read in English
Labyrinth
Labyrinth is een moeilijk woord voor doolhof. Bij één van de ingangen in de kerk is op de grond een labyrinth gemaakt met stenen. Van vier hoeken kun je dan naar het midden lopen, naar Jeruzalem.
De les die de makers van de kerk wilden geven was: je kunt niet in Jeruzalem komen, zonder langs de Sint Servaaskerk te gaan. Dat is dus een tip voor dit spel!