Home - Contact - Sitemap

Read in English

Kerkbestuur
De taak van het kerkbestuur bestaat in de eerste plaats uit het beheer van de materiële zaken van de parochie. Te denken valt hierbij aan het onderhoud van de kerk en de andere bezittingen, het verlichten, verwarmen en het schoonhouden van het gebouw, de beveiliging van kerk en kerkschatten, het onderhoud van de liturgische gewaden, linnengoed en liturgisch vaatwerk, de lonen van geestelijken, koster, organist en dirigent.

Het kerkbestuur dient zorg te dragen voor het verwerven van de nodige financiële middelen om al deze, niet geringe, kosten te kunnen betalen. Geen sinecure; iedere bijdrage is dan ook welkom! Inzake pastorale aangelegenheden heeft het kerkbestuur een belangrijke adviserende en stimulerende taak.