Home - Contact - Sitemap

Parochieblad
Parochianen van de Sint Servaas Basiliek ontvangen in de regel iedere drie weken het parochieblad. Het parochieblad wordt thuis bezorgd door een groep vrijwillig(st)ers.

De inhoud van het parochieblad bestaat uit een overweging, een beschrijving van activiteiten in de parochie, een liturgische kalender en misintenties.

Klik hier om het huidige parochieblad te bekijken.


Mocht u buiten de parochie wonen, maar toch lid van de parochie willen zijn en het parochieblad willen ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met het parochiebureau.