Home - Contact - Sitemap

Kerkbijdragen
De parochianen van de Sint Servaas Basiliek zijn samen verantwoordelijk voor het kerkelijk leven in de parochie. Dat geldt ook voor het financiële gedeelte.

Zonder een financiële bijdrage kan de parochie niet bestaan. Wie € 100,- of meer per jaar bijdraagt, wordt vrijgesteld van betaling bij gelegenheid van een huwelijk of een begrafenis in het gezin.


Eenmaal in de twee jaar wordt er bij de actie Kerkbalans bijzondere aandacht geschonken aan de kerkbijdrage.

Rekeningnummers:
Stipendia NL92 INGB 0679 5655 23 t.n.v. het Kerkbestuur
Giften NL15 INGB 0679 4602 09 t.n.v. het Kerkbestuur
Kerkbijdrage Postbank NL09 INGB 0001 0242 75 of NL86 INGB 0679 5107 29 onder vermelding van Kerkbijdrage
Bij de administrateur van de commissie Kerkbijdragen kunt u verdere inlichtingen inwinnen.
De Sint Servaas in een ANBI erkende instelling bekend onder nummer 824102472.

De administrateur is
Mevr. M. Brans Brabant,
06-25066743,
e-mail bransbrabant@gmail.com