Home - Contact - Sitemap

Bezoekersgroep
De parochie ziet het als haar taak om zorg en aandacht te geven aan mensen voor wie het leven zwaar is geworden.

Een aantal gelovigen zet zich in om zieken en thuiszittenden, de achterblijvenden na een sterfgeval en alleenstaanden te bezoeken. Voelt u voor dit dienstbetoon, neem dan contact op met het parochiebureau.