Home - Contact - Sitemap

Ciborie

Heilige Communie voor zieken
De ziekencommunie wordt elke eerste vrijdag van de maand en omstreeks Kerstmis en Pasen rondgebracht. U kunt zich hiervoor opgeven bij het parochiebureau.

Het is gepast dat er een wit kleedje klaarligt, waarop de priester de communie kan neerzetten, liefst met een kruis, twee brandende kaarsen, wijwater en een palmtakje erbij.