Home - Contact - Sitemap

Misintenties
Het is een goede gewoonte om bij bepaalde gelegenheden een H. Mis op te laten dragen, waarin bijzonder voor uw intentie gebeden wordt. U kunt een H. Mis onder andere laten lezen voor overledenen, voor de kinderen, voor een genezing, uit dankbaarheid, enz. Het laten opdragen van een H. Mis gaat vergezeld van een gift aan de kerk die ten goede komt aan de parochie. De bedragen van deze stipendia zijn vastgesteld door het bisdom.
Een doordeweekse leesmis kost € 12,50 en een misintentie in het weekend, alsmede op feestdagen kost € 27,50.


Als u wenst dat uw intentie vermeld wordt in het parochieblad, dan verzoeken wij u deze tenminste drie weken van tevoren door te geven op het parochiebureau.