Home - Contact - Sitemap

Gedenktegels

Het is mogelijk in de basiliek en/of in de kapel op de algemene begraafplaats aan de Tongerseweg korte teksten aan te brengen op aanwezige gedenktegels.
De teksten in de basiliek kunnen een uiting inhouden van dankbaarheid voor bijvoorbeeld verkregen gunsten, de teksten op de algemene begraafplaats de herinnering levend houden aan overleden familieleden.
De tegels bieden dus de mogelijkheid gevoelens vast te leggen.

De tegels worden verhuurd voor het éénmalig bedrag van € 100,- per tegel. Aan administratiekosten is éénmalig € 5,- verschuldigd.De teksten op de tegels, die vooraf de goedkeuring van het Kerkbestuur behoeven, dienen aangebracht te worden door een door het Kerkbestuur aangewezen kunstenaar. Deze rekent daarvoor € 1,50 per letter.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de Secretaris van het Kerkbestuur, de Heer J.J.M. Goumans, Plein 1992, nr. 40D, 6221 JP Maastricht, tel. 043 - 321.08.47 .