Home - Contact - Sitemap

Sint Servaasgilde
Eind jaren zestig was het toenmalige processiecomité op zoek naar dragers voor het Borstbeeld van Sint Servaas. De Broeders van de Beyart, die tientallen jaren de 'Devotia' van Maastricht droegen, waren door omstandigheden niet langer in staat dit te doen.

Tijdens een vergadering in 1971 van het processiecomité werd door een van de leden gewezen op het bestaan van een mannelijke jongerensociëteit 'de Ierewach' aan de Capucijnengang. Na een gesprek met de leden van deze sociëteit, waren enkelen bereid het Borstbeeld te dragen tijdens de Processie. Begonnen werd met een groep van 8 tot 10 personen. De Heiligdomsvaart van 1976 wierp ondertussen zijn schaduwen vooruit en zo werd de dragersgroep gevraagd om medewerking te verlenen bij diverse activiteiten.

In de loop der jaren groeide de belangstelling om lid te worden van het gilde. Dit noopte het bestuur om uniformen bij te laten maken.


Tijdens de ommegang van de Heiligdomsvaart 1997 liepen onder en rondom het Borstbeeld 41 geüniformeerde leden.

Het Sint Servaasgilde ontplooit inmiddels diverse activiteiten:

  • Het maandelijkse onderhoud van de schatkamer
  • Deelname aan de in- en extrada tijdens de hoogmis van Eerste Paasdag
  • Deelname aan de bronprocessie op de zondag voor 13 mei
  • Deelname aan de in- en extrada tijdens de Servaasmissen in de Servaasweek
  • Het dragen van het Borstbeeld van Sint Servaas tijdens de stadsprocessie
  • Activiteiten tijdens de Heiligdomsvaart, zoals reliekentoning, het dragen van het Borstbeeld in processies
  • Het dragen van het Borstbeeld in processies buiten het dekenaat, zoals bij de Heiligdomsvaart in Susteren en bij de Ommegang tijdens de Kroningsfeesten in Tongeren.