Home - Contact - Sitemap

Broederschap heilige Barbara
De allereerste vermelding van het bestaan van de Broederschap van de Heilige Barbara kan men vinden in het boekje van de franciscaner pater Henricus Sedulius 'Diva Virgo Mosae Trajentisis', uitgegeven in Antwerpen in 1609. Hierin schrijft hij over de Broederschap:

'Wij hebben een oorkonde gezien door zegels bekrachtigd in het jaar 1470 over de Broederschap der H. Barbara Maagd en MartelaresÂ…'

Oudere gegevens, en dus ook een datum van oprichting, zijn tot op heden niet gevonden. Het eerstvolgende gegeven vormt een in leder gebonden register, verguld op snee, van het jaar 1653 met daarin de namen van de gewone leden van de Broederschap.
Statuten daterend uit 1740 leren ons dat het doel van de Broederschap is:

'Â…de verering van de Heilige Barbara, als patrones van een zalige dood en het ontplooien van een religieuze dan wel levensbeschouwelijke activiteiten, zulks ter inspirering en stimulering van de lede van de Broederschap.'

In het reglement van de oude en eerwaarde broederschap is onder meer bepaald:

'De pastoor van de Basiliek van Sint Servaas is als zodanig superintendent van de Broederschap en zal een waakzaam oog houden tot handhaving van orde en regelmatigheid en de confraters zo nodig en zo mogelijk stimuleren en inspireren.'

'De Broederschap bestaat uit de heren Confraters ten getale van ten hoogste 35. Niemand kan confrater zijn, indien hij niet binnen de regio Maastricht gehuisvest is, dan wel nauwe banden heeft met Maastricht. Doch de regio verlatende, hoeft hij zijn lidmaatschap niet te beëindigen.'

De leden van de Broederschap komen een paar keer per jaar bijeen om de band met elkaar te verstevigen en om hun geloof te verdiepen aan de hand van bijzondere onderwerpen die ter sprake komen.