Kerkbestuur

Het kerkbestuur behartigt de financiële belangen van de parochie en het kerkgebouw en vervult een belangrijke adviserende en stimulerende rol inzake pastorale aangelegenheden.

Het bestuur houdt tevens toezicht over materiële verantwoordelijkheden, zoals het onderhoud en de beveiliging van de kerk en bezittingen, het verlichten, verwarmen en het schoonhouden van het kerkgebouw, de liturgische gewaden en het linnengoed, alsmede de lonen van het pastoraat.

Het bestuur staat onder voorzitterschap van pastoor-deken J.J.H. (John) Dautzenberg en wordt aanvullend ondersteund door de koster, diverse organisaties uit de kerkgemeenschap en een team aan vrijwilligers.

Het kerkbestuur is centraal te bereiken via het Parochiebureau.


Leden bestuur Sint Servaas

Voorzitter 
Pastoor-deken J.J.H .(John) Dautzenberg
Keizer Karelplein 3 - 6211 TC Maastricht 
T: +31(0)43 321 20 82
E: dekendautzenberg@gmail.com

Secretaris
Dhr. J.J.M. Goumans 
Plein 1992 - nr. 40D, 6221 JP Maastricht 
T: +31(0)43 321 08 47
E: 

Penningmeester
J.S.T.M. Bollen
Becanusstraat 57, 6216 BZ Maastricht
T: 06-836440493
E: 

Bestuurslid
Dhr. J. Kaspers
Herdenkingsplein 28 D, 6211 PX Maastricht
T: +31(0)43 310 02 07
E: 

Bestuurslid
Mevr. M. Brans Brabant-Schiffer
Hertogsingel 53, 6211 HD Maastricht
T: +31(0)43 321 02 84
E: bransbrabant@gmail.com