Kerkbijdragen

Om ervoor te zorgen dat de voor Maastricht iconische en monumentale Sint Servaas Basiliek met haar historische kerkschatten en bijzondere verhalen bewaard en bewonderd kan blijven, is financiële steun nodig. Kerkbijdragen en giften helpen de parochie met het onderhoud en beheer van de kerk en haar schatten alsmede in de kosten voor de liturgie en het pastoraat.

Steun Sint Servaas
Indien u zich betrokken voelt bij (het behoud van) het leven en de historie van de Sint Servaas Basiliek, kunt u de kerk financieel ondersteunen via een kerkbijdrage. Wie € 100,- of meer per jaar bijdraagt, wordt tevens vrijgesteld van betaling bij een huwelijk of een begrafenis in het gezin. 

Kerkbalans
Onderstaand treft u de benodigde gegevens om een kerkbijdrage te leveren aan de Sint Servaas. De Sint Servaas is een ANBI erkende instelling bekend onder nummer 824102472.

Stipendia - NL92 INGB 0679 5655 23 t.n.v. Kerkbestuur Sint Servaas
Giften - NL15 INGB 0679 4602 09 t.n.v. Kerkbestuur Sint Servaas Kerkbijdrage Postbank - NL09 INGB 0001 0242 75 of NL86 INGB 0679 5107 29 o.v.v. Kerkbijdrage

Dat deze steun noodzakelijk is voor het verdere bestaan van de Sint Servaas wordt tijdens de tweejaarlijkse actie Kerkbalans extra onder de aandacht gebracht.


Vragen?

Wilt u graag de parochie steunen, maar heeft u nog vragen?
Neem dan gerust contact op met de Commissie Kerkbijdragen:
Mevr. M. (naam) Brans Brabant
T: +31(0)6 250 667 43
E: bransbrabant@gmail.com