Actueel

Hier vindt u al onze actuele items

Bezoek uit Berlijn aan de Schatkamer

Donderdag 4 oktober ontving de Schatkamer een groep restauratoren en conservatoren van het Museum für Byzantinische Kunst, gevestigd in het Bode-Museum in Berlijn.

De Servaasbasiliek bezit een zeer groot aantal ‘textilia’ die tot de oudste objecten in de Schatkamer behoren: Henric van Veldeke verhaalt reeds in de 12e eeuw over kostbare weefsels in de ‘tresoer’. De belangrijkste van deze zeer kwetsbare stoffen worden tentoongesteld op de begane grond van de Schatkamer, zoals fragmenten van de albe van Servatius, laat-antieke en Byzantijnse textielfragmenten en de tunica van Monulphus. Het grootste deel wordt echter in depot bewaard.

De restauratoren, die ook een uitgebreide rondleiding kregen door de basiliek, waren in het bijzonder geïnteresseerd in de weefsels uit de 6e tot en met de 12e eeuw, afkomstig uit het Middellandse Zeegebied, Byzantium en Perzië, waarvan relatief grote stofdelen bewaard zijn gebleven in Maastricht. Ook hadden zij enkele tips voor (nog betere) conservering in de toekomst.

De ‘delegatie’ uit Berlijn poseert bij het Servatiusborstbeeld met de voorzitter van het stichtingsbestuur Schatkamer Sint Servaas, mr. dr. T.J. van Rensch
De ‘delegatie’ uit Berlijn poseert bij het Servatiusborstbeeld met de voorzitter van het stichtingsbestuur Schatkamer Sint Servaas, mr. dr. T.J. van Rensch

Een bijzonder legaat aan de Schatkamer

Enkele maanden voor zijn dood schonk Maastrichtenaar en tinverzamelaar Peter Aussems zijn privécollectie kerkelijk tin, met zorg bijeengebracht gedurende meer dan 15 jaren, aan de Schatkamer van de Sint Servaasbasiliek. Terwijl een deel van de objecten al enige tijd in twee vitrines van de Schatkamer te zien was, is de gehele schenking van Peter Aussems nu ook - gedetailleerd - beschreven. Binnenkort zal het geïnventariseerde legaat, met afbeeldingen, worden opgenomen in de database van de Schatkamer.

Peter Aussems was een veelzijdig en devoot man: in zijn hart was de Maria-vereerder een verzamelaar van religieus antiek (onder meer wijwatervaatjes van Maastrichts aardewerk), maar zijn belangstelling richtte zich vanaf het jaar 2000 meer en meer op tinnen voorwerpen van uiteenlopende aard. Het kerkelijk en religieus tin was hem daarbij het dierbaarst. Peter, die als poliopatiënt een lastige jeugd had, was autodidact en werkte lange tijd bij Verpleeghuis Klevarie in Maastricht. Hij was een zeer sociaal mens en bouwde in de loop der jaren een netwerk op van medeverzamelaars en -kunstkenners in binnen- en buitenland. Een hoogtepunt voor hem vormde de tentoonstelling van zijn eigen ‘Collectie De Tinnen Snotneus’, in het Beekse Elsmuseum. De bekende tin-expert Jan Beekhuizen schreef in 2015 een catalogusboek over Peter’s veelzijdige tincollectie.

Het legaat van Peter Aussems aan de Schatkamer bevat tinnen objecten voor thuisdevotie (wijwatervaatjes, crucifixen, kandelaars), alsmede zogenaamde ‘vasa sacra’ (miskelken, ampullen en  cibories). Ook zijn er onder meer kerkkandelaars, chrismatoria, wijwateremmers en een zevendelige Avondmaalsset. Bijzonder is het kinderspeelgoed, bestaande uit miniatuurkelken en -cibories. De objecten zijn te dateren van de 16e tot en met de 19e eeuw.