Contact en Informatie

Schatkamer Sint Servaas

Keizer Karelplein 3
6211 TC Maastricht
E-mailadres: schatkamer.st.servaas@gmail.com
 

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel:
A. Het instandhouden, beheren, ter plaatse bewaren, restaureren en verrijken van kunstschatten, in eigendom toebehorend aan de parochie van Sint Servaas en zich bevindende in de Schatkamer dan wel in de Basiliek, respectievelijk in aanhorigheden van de Basiliek;
B. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur Stichting Schatkamer Sint Servaas

Voorzitter: mr.dr. T.J. van Rensch
Secretaris: C.A.G.M. Jaspers
Penningmeester: R.M.E.J. Bollen
 
Leden:
J.J.H. Dautzenberg
H.W.G.M. van Engelshoven 
Ir. R.L.M.A. Brouwers
Drs. R.A.M.J. Dückers
J.S.C.M. Bollen

Medewerkers

Drs. S. Aarts - conservator
Drs. P.J.H.M. Coenen- van Kerkhoff - medewerker collectiebeheer en onderzoek

Frontoffice

Dhr. Janssen 
Mevr. Mennens 
Mevr. Olivers 
Mevr. Ottenheym
Mevr. Ronda
Dhr. Stroes
 
20170509 Maastricht - Servaaskerk DJI_0303.jpg